Taggat med: Informationssäkerhet

Kryptering inom sjukvården

Landstingsrevisionen har genomfört en granskning av vårdgivarens informationssäkerhet vid Västerbottens Läns Landsting.

Granskningen genomfördes av företaget Ernst & Young och identifierade ett antal brister. Men det som var intressant var det kapitel som behandlar kryptering inom landstinget, här kommer en skärmdump från rapporten:

kryptering vårdenLäs rapporten i sin helhet här (pdf). Tipstack till Kim H på Twitter.

Inlägg sponsrat av SSL-certifikat

 

MSB Trendrapport – samhällets informationssäkerhet 2012

MSBMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har idag släppt en rapport vid namn Trendrapport – samhällets informationssäkerhet 2012. Rapporten är övergripande och omfattande och tar upp ett antal större händelser som inträffat under de senare åren såsom Anonymous, Stuxnet, E-legitimation och sociala medier.

Det vi finner är intressant är två kapitel som handlar om SSL-certifikat samt intrånget mot företaget RSA. Gällande angrepp mot bl.a. DigiNotar och SSL generellt så reflekterar MSB enligt följande:

– Att den teknik som används för att utfärda äkthetscertifikat till  webbplatser är känslig har varit känt under en längre tid. Det finns idag drygt 600 olika företag som agerar som centrala certifikatutfärdare, och det finns risker förknippade med en sådan mångfald av äkthetsintyg. Många tekniska bedömare betraktar redan den PKI-struktur (”public key infrastructure”) som används som otillförlitlig och en återvändsgränd. Skulle det visa sig att ytterligare falska  webbplatscertifikat inom kort kommer i omlopp så skulle det på sikt kunna minska tilltron till dataintegriteten hos ett stort antal webbtjänster i världen som förlitar sig på SSL. Det arbetas emellertid på lösningar. En av dem är att transportera certifikat via domänsystemet DNS, en metod som håller på att standardiseras av arbetsgruppen DANE inom internets standardiseringsorganisation IETF.

Klicka på rapporten nedan för att läsa den i sin helhet:

 

MSB Trendrapport 2012

FRA utmanar med udda rekryteringsannons

Om du innehar gammelmedia i form av tidningen Computer Sweden eller Ny Teknik så finns det chans att du har sett denna udda rekryteringsannons från myndigheten FRA:

Claes Törneman, ansvarig chef för den aktuella rekryteringen på FRA säger:

Vi har sett att det här är ett sätt att locka fler av de allra skickligaste specialisterna till våra lediga tjänster. Inom vår informationssäkerhetsavdelning (ISA) krävs avancerade IT-kunskaper och konkurrensen om dem som har denna kompetens är stor.

Även om man alltid är välkommen att söka de utannonserade tjänsterna utan att ha knäckt koden och löst den underliggande utmaningen verkar uppgiften i sig locka fler att skicka in svar.

Om du knäcker ovan utmaning så kommer du vidare till en svårare utmaning.