Taggat med: Orr Dunkelman

3G GSM KASUMI krypto knäckt

Nyss så släpptes nyheten att tre kryptogurus vid namn Orr Dunkelman, Nathan Keller samt Adi Shamir gjort mycket stora framsteg när det gäller att knäcka nästan generations GSM-krypto nämligen det för 3g vid namn A5/3 eller KASUMI.

KASUMI är en uppdaterad version av MISTY för att fungera bättre på den hårdvara som finns i mobiltelefoner men verkar på grund av denna modifiering blivit svagare.

Någon rapport finns ännu inte på IACR ePrint men förväntas dyka upp snart eftersom den börjat att cirkulera i privata kretsar.

Uppdatering: Finns nu att hämta här http://eprint.iacr.org/2010/013

Se mer:

threatpost.com/en_us/blogs/second-gsm-cipher-falls-011110

emergentchaos.com/archives/2010/01/another_week_another_gsm.html

Ny attack mot AES

Fem kryptoforskare vid namn Alex Biryukov, Orr Dunkelman, Nathan Keller, Dmitry Khovratovich, samt Adi Shamir har hittat en ny attack mot AES. Attacken går ut på en såkallad related-key attack då bl.a. klartexten måste kännas till. Denna attack gäller bara 11-rounds av AES-256 varav det som rekommenderas är 14-rounds.

Kryptoexperten Bruce Schneier skriver följande:

Cryptography is all about safety margins. If you can break n round of a cipher, you design it with 2n or 3n rounds. What we’re learning is that the safety margin of AES is much less than previously believed. And while there is no reason to scrap AES in favor of another algorithm, NST should increase the number of rounds of all three AES variants. At this point, I suggest AES-128 at 16 rounds, AES-192 at 20 rounds, and AES-256 at 28 rounds. Of maybe even more; we don’t want to be revising the standard again and again.

Här kan du läsa all information: http://eprint.iacr.org/2009/374