Taggat med: regnbågstaballer

Knäck GSM med regnbågstabeller

Det finns nu ett öppet projekt där målsättningen är att skapa regnbågstabeller för GSM-krypteringen A5/1. Projektet är en vidareutveckling av det koncept som den tyska hackergruppen THC tagit fram under 2008.

Du kan ladda hem koden med hjälp av SVN på följande sätt:

svn co https://svn.reflextor.com/tmto-svn

Det finns även en maillinglista för projektet. Projektets hemsida hittas här:

http://reflextor.com/trac/a51

Allt du behöver veta om säkra hashar

Det har åtskilliga gånger på sistone kommit på tapeten hur webbutvecklare bygger dåliga lösenordsfunktioner utan salt, eller lagrade direkt i klartext exempelvis.

Det amerikanska IT-säkerhetsföretaget Matasano försöker reda ut vad som är bra och vad som är dåligt gällande säkra lösenordshashar:

Deras intressant blogginlägg kan du läsa här.