Taggat med: Secret.ly

Kryptering och anonymitet blir vardag

Kryptering blir mer och mer vanligt i vår vardag. Det finns nästan ingen app i dagsläget eller applikation i vår dator som vi använder som ej innehåller kryptering i någon form.

Senaste populära appen från Silicon Valley är Secret.ly som medger en anonymitet. Fokus ligger på ett anonymt budskap och ej på profilbilder eller namn. Peter Rosdahl har skrivit lite mer här.

Secret.ly

Denna typ av utveckling kommer troligtvis att bli vanligare. Tidigare så var vi noga att på Facebook gå ut med fullt namn, telefonnummer etc men nu verkar trenden vända och anonymitet bli något som värdesätts mer och mer.

Och i dag så tipsar .SE även om dagen då vi slår tillbaka på massövervakningen samt även tipsar om HTTPS Everywhere och att använda SSL i större utsträckning (köp SSL-certifikat här).