Taggat med: Supply Chain Cyber Security

Google lanserar SLSA

Google logo

Google lanserar nu ett nytt ramverk för säkrare Supply Chain Cyber Security. Detta ramverk har fått namnet SLSA: Supply-chain Levels for Software Artifacts och uttalas salsa. Ramverket består av tre olika delar enligt följande:

  1. En gemensam standard som industrin har enats om
  2. En process för att granska och ackreditera ovan standard
  3. Tekniska kontroller för att övervaka ursprung och upptäcka eller förhindra överträdelser

Även finns det fyra olika säkerhetsnivåer:

Google har även dokumenterat några av de attacker som kan drabba en supply-chain enligt följande bild:

Jag tycker det är ett bra initiativ av Google och att det finns mer att läsa i Googles SRE Book samt BAB (Binary Authorization for Borg). Måste även passa på att rekommendera Security Scorecards som är ett projekt för att beräkna säkerheten på open-source projekt, testa och läs mer här:

Säkra leverantörskedjor för styrsystem

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har släppt en ny rapport om säkra leverantörskedjor för styrsystem. Rapporten visar på en ny trend när det gäller leverantörsskedjor som representeras av ett växande antal specialiserade leverantörer. Kedjan från leverantör till driftsatt industriellt informations- och kontrollsystem (ICS) blir då lång och komplex.

Rapporten går igenom olika regulatoriska krav såsom NIS-direktivet, Cyber Security Act och även branschpraxis samt rekommendationer från bl.a. ISO/IEC, MSB, FRA och CPNI.

Även intressanta saker såsom ansvarförhållanden och förtroendenivåer mellan operatörer och leverantörer tas upp i rapporten och hur dessa förhåller sig mellan olika standarder.

Rapporten är på 52 sidor och kan hittas här som PDF:

Säkra leverantörskedjor för styrsystem

Säkra leverantörskedjor går under benämningen Supply Chain Cyber Security på engelska. Författare till rapporten är Erik Zouave och Margarita Jaitner.

Bild på kontrollpanel av Patryk Grądys från Unsplash