Pre-auth sårbarhet i openssh

En allvarlig sårbarhet har uppdagats i den populära mjukvaran OpenSSH. Sårbarheten medger att någon på internet kan utnyttja sårbarheten utan att vara autentiserad (pre auth). Sårbarheten har fått CVE-2024-6387 tilldelad, och går under namnet regreSSHion. Totalt finns det 14 miljoner exponerade OpenSSH-servrar på internet varav 700000 st är potentiellt sårbara.

Dock är sårbarheten inte helt enkel att utnyttja och går ej att utnyttja på samtliga plattformar. Versionen av OpenSSH som det gäller är mellan 8.5p1 och 9.7p1, dvs portabla versioner och som använder glibc (än så länge). Även är versioner innan 4.4p1 sårbara, för sårbarheten nedan. Sårbarheten identifierades av Qualys och deras information återfinnes här. Men kortfattat kan man säga att det är en variant på en tidigare sårbarhet:

CVE-2006-5051 – Signal handler race condition in OpenSSH
before 4.4 allows remote attackers to cause a denial of service (crash),
and possibly execute arbitrary code

Det är dock viktigt att betona att det är viktigt att uppgradera omgående. Speciellt för system som kör 32-bitar, såsom äldre routrar, switchar etc. Uppgradera till OpenSSH 9.8 (eller 9.8p1) som släpptes idag 1:a Juli. Denna release innehåller även en fix för en sårbarhet gällande funktionen ObscureKeystrokeTiming, som försvårar för en passiv angripare som kan läsa av tangentbordstryckningar.

Detta påvisar åter igen hur känsligt det är att exponera administrativa resurser mot internet såsom ssh. Försök istället att exponera wireguard eller liknande protokoll med mindre exponerad kodbas för ej autentiserade användare. Och isolera den process eller system som exponerar protokollet/tjänsten mot internet.

Blogginlägget uppdateras löpande

Intrång hos TeamViewer

TeamViewer hackade

Uppdatering: Nu har TeamViewer bekräftat att det rör sig om ryska APT29.

TeamViewer gick nyligen ut med information om att deras system blivit hackade. De anger i sitt meddelande att det enbart handlar om den interna IT-miljön och ej produktionssystem. Dock så finns det andra källor som pekar på att ryska APT29 står bakom intrånget och aktivt kan ta sig in i miljöer där TeamViewer är installerat. APT29 går också under namnet Cozy Bear, NOBELIUM eller Midnight Blizzard.

TeamViewer är en mjukvara för fjärrstyrning, fjärråtkomst och fjärrsupport. Den används för att ansluta till och styra datorer och andra enheter över internet, vilket möjliggör teknisk support, samarbete och filöverföring mellan användare oavsett var de befinner sig. TeamViewer används av både privatpersoner och företag för att underlätta fjärrarbete och teknisk support.

Följande meddelande gick ut från NCC Group och har delats på Mastodon:

Det är i ett tidigt skede och mycket som är oklart i dagsläget. Men jag rekommenderar att om du använder TeamViewer:

 • Stäng ner TeamViewer-servicen/mjukvaran omgående
 • Revidera eventuella loggfiler, se här
 • Undersök om TeamViewer finns installerat inom er organisation
 • Kontrollera nätverkstrafik på TCP/UDP-port 5938. Obs, mjukvaran kan använda andra portar
 • Undersök nätverkstrafik och DNS-uppslag till *.teamviewer.com
 • Vid eventuella indikationer på intrång, anlita specialister på IT-forensiska utredningar

Jag försöker att löpande uppdatera detta blogginlägg med ny information allt eftersom händelsen utvecklas.

TunnelVision – Ny sårbarhet som medger avidentifiering av VPN-trafik

TunnelVison

Ny sårbarhet som medger 
avidentifiering av VPN-trafik

Uppdatering: Mullvad har släppt information gällande denna sårbarhet. Och bekräftar att dom ej är sårbara pga brandväggsregler som förhindrar datatrafik utanför tunneln.

Uppdatering 2: Tipstack till Hjelmvik som tipsar om Dragos åtgärd till Linux att helt skippa option 121.

TunnelVision är en ny (gammal?) attack mot VPN-tunnlar som har fått CVE-2024-3661. Attacken gör det möjligt att lura klienter att skicka nätverkstrafik utanför VPN-tunneln, detta genomförs genom att skicka ett DHCP-paket som innehåller option 121. Just denna option 121 gör det möjligt att skicka in nya routing-tabeller, och då kommer klienten mer eller mindre automatiskt att skicka trafiken utanför VPN-tunneln (förenklat).

Option 121 supports installing multiple routes with CIDR ranges. By installing multiple /1 routes an attacker can leak all traffic of a targeted user, or an attacker might choose to leak only certain IP addresses for stealth reasons. We’re calling this effect decloaking.

Detta gäller oavsett vilket operativsystem eller VPN-protokoll som används (WireGuard, OpenVPN etc). Dock så stödjer Android ej DHCP option 121. Ett sätt att åtgärda detta problem är att använda network namespaces.

Observera att angriparen måste sitta på samma nätverk eller ha tillgång till DHCP-servern för att utföra denna attack. En snarlik attack publicerades förra året, med namnet TunnelCrack.

Sårbarheten uppdagades av Dani Cronce och Lizzie Moratti från företaget Leviathan Security Group. Givetvis har sårbarheten också en hemsida: tunnelvisionbug.com.

Video som förevisar TunnelVision:

ArcaneDoor – Zero-days utnyttjas i Cisco-enheter

ArcaneDoor - Zero-days utnyttjas i Cisco-enheter

Cisco Talos varnar för att en statlig grupp med kopplingar till Kina just nu utnyttjar två zero-days som återfinnes i Cisco ASA-produkter. De två sårbarheterna som utnyttjas sedan tidigt 2024 är enligt följande:

 • CVE-2024-20353
 • CVE-2024-20359

Dock har dessa CVE:er tyvärr inget att göra med initiala attackvektorn som fortfarande är okänd för Cisco.

Cisco har släppt ett kommando som man kan köra på sin Cisco ASA-enhet för att se om man har fått ett implantat inladdat:

show memory region | include lina

Och kontrollera följande:

show memory region | include lina

Den övre delen av bilden ovan visar på flertalet adressrymder där Perm är r-xp och pathname /asa/bin/lina, detta indikerar på att det eventuellt finns en bakdörr i enheten.

Angriparna har också genomfört flertalet anti-forensiska åtgärder i bakdörren, vilket är intressant. En av dessa är bl.a. att se till att en krash-dump som genereras ej innehåller bakdörren.

Bakdörrarna går under namnen Line Runner och Line Dancer och hela kampanjen går under namnet ArcaneDoor av Cisco.

Rekommenderar även att läsa följande artikel som jag skrev på LinkedIn:

Samt Cisco Talos utförliga inlägg här.

Ny Palo Alto Networks GlobalProtect-sårbarhet

Uppdatering 2: Att stänga av telemetri är ej längre rekommenderat åtgärd för att förhindra utnyttjande av sårbarheten:

Uppdatering: Sårbarheten har CVE-2024-3400

En ny sårbarhet utnyttjas aktivt mot Palo Alto Networks tjänst GlobalProtect som är en del av dess operativsystem PAN-OS. CVSS är absolut högsta (10) och är därmed mycket kritisk och bör åtgärdas snarast. Sårbarheten medger att en angripare över nätverket kan exekvera kommandon som root mot enheten.

Cloud NGFW, Panorama appliances och Prisma Access berörs ej av denna sårbarhet. Inte heller andra typer av enheter som använder sig av PAN-OS.

Sårbarheten gäller för PAN-OS 10.2, PAN-OS 11.0 och PAN-OS 11.1 där GlobalProtect och telemetri är aktiverat. För att temporärt göra så att sårbarheten ej kan utnyttjas av en angripare så rekommenderar Palo Alto Networks att telemetri temporärt stängs av enligt följande instruktion. Patchar är på väg och förväntas bli färdiga den 14:e april.

Lista med sårbara enheter:

Palo Alto Networks PAN-OS

Kritisk sårbarhet i Rust – BatBadBut

Uppdatering: Sårbarheten har fått namnet BatBadBut och gäller fler programspråk än Rust.

Om du använder program som är skrivna i Rust under Windows och dessa i sin tur kör batch-filer med filändelsen .bat eller .cmd så kan du ligga risigt till.

Det är nämligen så att det kan vara möjligt att få med otillåtna argument vidare till dessa script har det visat sig. Även om dokumentationen till Rust skriver ”it should be safe to pass untrusted input as an argument”.

CVSS för detta är 10, vilket är kritiskt och CVE-numret är: CVE-2024-24576

En fix för detta finns med i Rust version 1.77.2 som släpps idag den 10:e april. Och bristen gäller således alla Rust-versioner innan denna. Sårbarheten rapporterades till Rust-projektet av RyotaK.

Calle Svensson tipsade om RyotaK:s blogginlägg som beskriver problematiken i djupet i följande blogginlägg:

Avancerad bakdörr i xz/liblzma

En bakdörr har identifierats i projektet xz/liblzma. Vad vi vet än så länge så påverkar bakdörren sshd på Linux-baserade operativsystem. Några intressanta saker i historien som jag uppmärksammat är att antagonisten har jobbat metodiskt under flera år för att föra in bakdörren, samt så är bakdörren bra skriven. Den injiceras när koden byggs som jag kan utläsa det och finnes i xz-versionerna 5.6.0 och 5.6.1

En annan intressant del är hur den upptäcktes, det var via prestandaproblem som den kunde identifieras. Bakdörren har fått CVE-2024-3094 med en CVSS på 10.

Det kan även finnas fler bakdörrar i koden eftersom det github-alias som införde bakdörren även genomfört 750 andra ändringar i xz/liblzma-projektet.

Bakdörren upptäcktes av Andres Freund och även amerikanska CISA har gått ut med en advisory.

Just de versioner av xz med bakdörrar verkar finnas i Fedora Linux 40 (vissa) samt Fedora Rawhide. Debian Unstable och Kali Linux är också drabbade. Samt så har Red Hat Enterprise Linux ej denna version. Meddelande från Kali:

The impact of this vulnerability affected Kali between March 26th to March 29th

För att se om du använder en version som är sårbar kan följande oneliner användas. Obs, undvik att köra själva xz-binären:

for xz_p in $(type -a xz | awk '{print $NF}' | uniq); do strings "$xz_p" | grep "xz (XZ Utils)" || echo "No match found for $xz_p"; done

Nedan återfinnes mer information:

Uppdatering: Innehöll felaktigt att Kali och Debian Unstable ej var påverkade.

Falsk python-infrastruktur levererade skadlig kod

Python-logotyp

Minst två falska servrar som tillhandahåller paket och uppdateringar till programspråket har identifierats. Och det var via top.gg-forumets hackade Github-sida som detta uppdagades via en så kallad supply-chain attack.

Skärmdump som visar på commiten där pypihosted.org ändras till den skadliga sidan pythonhosted.org:

pythonhosted.org supply chain attack

Bildcredd: Checkmarx

Efter att colorama-modulen importerats enligt ovan skärmdump så körs skadlig kod som sedan försöker identifiera lösenord, nycklar, sessioner och annat intressant. Även så installeras en registernyckel i Windows som gör att den skadliga koden startas igen vid omstart.

Det är i dagsläget oklart hur många som drabbats av denna bakdörr, men top.gg-forumet har 170k användare. Även har andra repos på Github hackats såsom en TikTok-viewbot, men gör man en sökning på github i dagsläget så finns det inga referenser kvar till pypihosted.org förutom denna Solana-Sniper.

Följande IOC:er (Indicators of Compromise) kan användas:

pypihosted.org/version
piphosted.org
files.pypihosted.org
files.pythanhosted.org

162.248.101.215
162.248.100.217
162.248.100.117

0c1873196dbd88280f4d5cf409b7b53674b3ed85f8a1a28ece9caf2f98a71207
35ac61c83b85f6ddcf8ec8747f44400399ce3a9986d355834b68630270e669fb
c53b93be72e700f7e0c8d5333acd68f9dc5505fb5b71773ca9a8668b98a17ba8

https://files.pythanhosted.org/packages/d8/53/6f443c9a4a8358a93a6792e2acffb9d9d5cb0a5cfd8802644b7b1c9a02e4/colorama-0.4.5.tar.gz
https://files.pypihosted.org/packages/d8/53/6f443c9a4a8358a93a6792e2acffb9d9d5cb0a5cfd8802644b7b1c9a02e4/colorama-0.4.6.tar.gz
https://files.pypihosted.org/packages/d8/53/6f443c9a4a8358a93a6792e2acffb9d9d5cb0a5cfd8802644b7b1c9a02e4/colorama-0.4.3.tar.gz

Tycoon phishing-as-a-service (PhaaS)

phishing

Tycoon är en attack som riktar sig mot GMail och Office 365-inloggningar som använder sig av MFA, multifaktorsautentisering.

Tycoon fungerar som en phishing-as-a-service (PhaaS)-plattform och underlättar för cyberkriminella att lägga sig som en mellanhand vid inloggningar och därmed kringgå det skydd som MFA ger. Denna typ av attack går också under samlingsnamnet adversary-in-the-middle (AitM).

Just denna PhaaS är den som är mest aktiv och uppdaterades nyligen att bli ännu mer effektiv. Det har identifierats minst 1100 olika domäner där denna attack återfinnes.

Tycoon 2FA bypass

Bild från Sekoia

Attacken som stjäl sessions-cookies efter användaren autentiserat sig med användarnamn, lösenord och en ytterligare faktor ser ut enligt följande steg:

 1. Angriparna sprider skadliga länkar via e-postmeddelanden med inbäddade webbadresser eller QR-koder, vilket lurar offren att surfa till en phishing-sida
 2. En säkerhetsutmaning (Cloudflare Turnstile) filtrerar bort bottar och tillåter endast mänskliga interaktioner att fortsätta till den bedrägliga phishing-sidan
 3. Bakgrundsprogram extraherar offrets e-post från webbadressen för att anpassa phishing-attacken
 4. Användarna omdirigeras till en annan del av phishing-sidan, vilket flyttar dem närmare den falska inloggningssidan
 5. Denna fas presenterar en falsk Microsoft-inloggningssida för att stjäla inloggningsuppgifter, med hjälp av WebSockets
 6. Kittet imiterar en 2FA-utmaning och fångar upp 2FA-token eller svar för att kringgå säkerhetsåtgärder
 7. Slutligen riktas offren till en legitimit utseende sida, vilket döljer phishing-attackens framgång

Denna typ av attacker är en katt och råtta-lek där tjänsteleverantörerna blir bättre och bättre på att upptäcka och försvåra AitM-attacker.

Andra snarliknande phishing-kit heter: Dadsec OTT, Caffeine, NakedPages och Greatness. Jag har tidigare bloggat om metoder för att ta sig förbi MFA/2FA här.

Stora driftstörningar och överbelastningsattacker

Idag har det varit stora driftstörningar på flertalet ställen runt om i världen. Dels har Facebook haft problem under några timmar med inloggningar på dess plattformar såsom Instagram, WhatsApp, Messenger och Facebook.com. Dels har även det genomförts överbelastningsattacker (DDoS) mot flertalet svenska sajter såsom regeringen.se, Konkurrensverket, IMY. Och bakom DDoS-attackerna så står en eller flera pro-ryska hackergrupper enligt chatt-kanaler på kommunikationstjänsten Telegram.

Från telegram så kan vi även se att mål för DDoS har även varit www.riksgalden.se och isp.se. Projektet går under namnet DDoSia Project, samt så används Go Stresser som en av mjukvarorna för att skicka paket. Skrämdump från telegram:

Skärmdump från Riksdagens hemsida så som den ser ut just nu:

Troligtvis ej relaterat men flertalet undervattenskablar har också troligtvis kapats i röda havet:

En av många memes som skapades igår:

https://twitter.com/akande_x/status/1765057679465001065

Uppdatering: Läs CERT-SE:s råd gällande DDoS.