Taggat med: Uber

IT-säkerhetskonferens C2 17 – Förmiddag

Detta är en sammanställning från IT-säkerhetskonferensen Command & Control 2017 förmiddag. Eftermiddagens sammanställning hittar du här

C2 17 har en PANIK-knapp
Klart det finns en PANIK-knapp

Dagens IT-säkerhetskonferens Command & Control ’17 börjar med mingel och frukost samt kaffe i den underbara lokalen Bygget och jag träffar på gamla och nya bekanta i branschen. Efter kaffe och smörgås håller dagens moderatorer Anne-Marie Eklund Löwinder och Åsa Schwarz en introduktion, formalia och genomgång av dagens program.

Kontrollen över internet

Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO på IIS

Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie berättar att .se-zonen var den första i världen som började att använda DNSSEC. Olika svagheter i DNS har successivt lett till att DNSSEC har ökat sin penetration bland toppdomäner.

Efter många och långa påtryckningar mot ICANN så blir rotzonen signerad vid den första ceremonin Juni 2010. Anne-Marie berättar om ICANN och IANA som sköter den operativa driften av systemet för signering. Det sker även kontroller i enlighet med 27002:2013 samt NIST SP 800-53 “High Impact system”.

Även så berättar Amel om ansökningsförfarandet och hur hon fick ansöka om att bli en av personerna som har hand om nyckeln för rotzonen. Tre personer skulle bl.a. gå i god för att hon var en bra person. Fysisk säkerhet vid själva ceremonierna är otroligt viktig och åtskilliga lager av fysisk säkerhet finnes.

aep används som hårdvarusäkerhetsmodul (HSM) tillsammans med smarta korta, 7 st TCR:er används.

Alla nycklar har ett bäst-före-datum och om problem uppstår så att nyckelpersoner inte kan ta sig till ceremonin så finns det tre olika fallback-rutiner. Minst tre av sju krypto-officerare måste ha möjlighet att närvara.

Ansvar är bästa försvar – styrkan i de tre försvarslinjerna

Karin Winberg, internrevisor på Riksbanken 

Karin Winberg

Föredraget handlar om ett ramverk som baseras på COSO:s principer om kontroll och uppföljning. Karin delar upp detta i tre försvarslinjer:

 1. Verksamheten och stödfunktioner – 90% av alla medarbetare. Rapporterar till VD
 2. Riskkontroll, regelefterlevnad – 9% av alla medarbetare. Övervakar 1:a linjen samt rapporterar till VD och styrelse
 3. Internrevision – 1% av alla medarbetare. Utvärderar 1 & 2 samt rapporterar till styrelse

Två samt tre är komplement till 1:an. Även förutsätter detta att det finns en VD, ägare samt styrelse. Olika linjer ovan rapporterar även till olika delar, dvs olika rapporteringsvägar. Finns en fjärde försvarslinje som kan vara en extern revisor eller tillsynsmyndighet.

En annan viktig del är hur oberoende olika delar är. Efter denna genomgång går Karin igenom olika nyckelkontroller samt roller och ansvar inom de olika linjerna.

Karin Skarp

Svenskt it-säkerhetsindex

Karin Skarp, Key Account Manager inom marknadsområdet National Security på Advenica

Berättar om en metod (index) för att mäta en organisations mognadsgrad inom cybersäkerhet. Framtaget tillsammans med Dataföreningen, SIG Security, Stockholms Universitet samt Radar. Även om digital ansvar och dess tre hörnstenar som handlar om Digital Functionality, Digital Privacy och Digital Sustainability.

Radar har tagit fram en sammanställning när det gäller olika branscher och dess mognadsgrad och detta återfinnes även i en rapport där svar från 266 organisationer återspeglas. Majoriteten av alla organisationer ligger runt 45-50% på skalan förutom bank och finans som ligger bättre till.

När det gäller kommuner så ligger dom dåligt till när det gäller risk samt mognad. Dock tycker Karin att detta är felaktigt, säg exempelvis om liv står på spel när det gäller vattenrening?

Indexet hjälper till att se var Er organisation är nu och vart ni är på väg.

Länk: https://radareco.se/radar-sakerhetsindex/ 

 Informationssäkerhet 3.0 – när säkerhet blir en del av Polisens verksamhet

Josefine Östfeldt, it-säkerhetschef på Polismyndigheten

Börjar sitt föredrag med att visa bilden på ett inbjudningskort. Syftet är att visa på att säkerhetsorganisationen bör oftare vara inbjuden till olika delar av organisationers arbete.

IT-säkerhetsenheten vid Polisen är just nu 30 pers men kommer snart att bli 70 personer på grund av omorganisation. Polismyndighetens vision när det gäller it- och informationssäkerhetsarbete är att vara ett föredöme för andra myndigheter.

I takt med digitalisering av myndigheten så ökar också efterfrågan på enhetens arbete. Även arbetssättet förändras med exempelvis DevOps och mer agilt, där säkerhetsarbete behövs.

Josefines organisation går mot att jobba mer agilt och mer integrerat mot övriga organisationer inom Polisen. En agil organisation måste kunna jobba snabbt och kräver helt nya krav hur arbetet bedrivs.

 1. Ingen separation av it- och informationssäkerhet. Allt under en funktion men givetvis “Separation of duties”
 2. Säkerhetsfunktionen ska jobba nära verksamheten. Säkerhet är inget man lägger till på slutet.
 3. Riskbaserat it- och informationssäkerhetsarbete. 100% säkerhet är inte bra för en verksamhet, konstant förändring. Identifiera risken
  1. SOC/CERT
  2. Penetrationstester
 4. En mix av kompetenser. Ger bra synergier
 5. Bidra till att utveckla verksamheter. Tillför en ny dimension samt vara proaktiva och ta ansvar.

It-säkerhet i självkörande bilar

Christina Rux, Senior Service Architect, Connected Car IT Services på Volvo Cars

Ungefär 100-200 ECU:er uppkopplad på CAN-bussen i en bil. Man har även börjat att tala om att gå över till Ethernet internt i bilen. Just nu håller Volvo dock på att fundera på vad som ska in i bilar år 2025, för detta är något som planeras nu.

Christinas avdelning jobbar med uppkopplade tjänster såsom:

 • Volvo on call
 • Remote update service
 • Phone as key
 • Uber – Självkörande bilar
 • Zenuity – Definera funktioner för självkörande bilar tillsammans med Autoliv
 • Mobility – Ny enhet på Volvo
 • In car delivery. Leveranser direkt till bilen
 • Road friction indication. Meddelar till molnet hur väglaget är
 • Autonomous drive

Hon nämner även att det genomfördes 330 000 starter av motorvärmare på ett dygn via en app i mobiltelefonen.

När det gäller hur bilen är uppkopplad så är det via en telematikenhet med modem är uppkopplad via Wifi, bluetooth eller modem med SIM-kort.

Hackade bilar blev blev en stor realitet 2015  och hackers intresse för uppkopplade bilar förväntas öka. Ett dataintrång måste kunna stoppas på några minuter. Refererar även till Charlie Miller och Chris Valaseks arbete om att hacka Jeep Cherokee. Externa protokollet från bilen till molnet var samma som gick in på CAN-bussen. Även berättar Chrisina om hacket av Teslas bil och att en over-the-air uppgradering kunde lösa problemet utan att återkalla bilar.

Volvo har en privat PKI inom och utanför bilen. Autentisering och åtkomstkontroll av bilen, mobil-appar och web-lösningar. E2E security mellan bilen, molnet och appar.

Blackhat Europe 2016 rapport dag 2

Blackhat Europe 2016

Detta är en sammanfattning av ett antal föreläsningar under Blackhat Europe 2016 som gick av staplen i London. En sammanfattning från dag 1 kan du läsa här.

Identifiera nya sårbarheter i webbapplikationer med hjälp av backslash

portswigger

Föreläsare: James Kettle från PortSwigger

Problemet med många av dagens automatiska sårbarhetsskanners är att de bara identifierar lågt hängande frukter. Att skicka många webbförfrågningar automatiskt för att täcka samtliga buggar är helt enkelt omöjligt. Därför har James valt att försöka bygga en ny extension till Burp där målet är att identifiera bugg-klasser istället för enskilda sårbarheter.

Detta gör han genom att skicka tester för buggklasser istället för enskilda sårbarheter. Exempelvis så testas escape-hanteringen av input-data och observerar output.

Som test så listade han samtliga Bug Bounty-program som tillåter automatiska skanningar. Även så skrev han ytterligare en extension till Burp Suite som begränsar antalet förfrågningar per domän till 3 st.

Burp Extension finns att ladda hem här: https://github.com/PortSwigger/backslash-powered-scanner

Så förhindrar du att Big Data används för att analysera ditt liv

 

breaking-big-data

Föreläsare: David Venable från Masergy Communications

David Venable har en bakgrund från att arbetat på amerikanska myndigheter såsom NSA. Han berättar att mer och mer metadata och data samlas in av myndigheter och företag. Föreläsaren är dock inte oroad för att myndigheter missbrukar data utan mer de företag som sparar på sig metadata och inte har samma rutiner för att förhindra missbruk.

David rekommenderar boken Weapons of math destruction.

Att dra slutsatser med algoritmer och felaktig data kan få ödesdigra konsekvenser. Exempelvis att du är uppkopplad mot samma mobilmast som en terrorist, dvs du råkar bara befinna dig på fel ställa vid fel tidpunkt.

Intressant att Uber för några år sedan gick ut med ett blogginlägg som nu är raderat hur de kan spåra dina engångsligg, läs mer här: http://boingboing.net/2014/11/19/uber-can-track-your-one-night.html

Det kommer troligtvis mycket snart att finnas försäkringsbolag som börjar att använda GPS-data, inköposdata och annan data.

Även går han igenom alla olika metoder som kan användas för att spåra en person. Såsom vilken handstil du använder, skrivbeteende eller vilka tider du är aktiv.

Med hjälp av olika metadata såsom dina vänner, beteenden, känslor, rörelser blir en persona av dig. Även rekommenderar han The Grugq’s OPSEC: Because jail is for wuftpd.

Intressant också är att om du har för lite information på nätet så blir du automatiskt misstänkt. Exempelvis gör kinser och ryssar detta så fort det kommer en ny diplomat. Om det finns för lite information så klassas personen automatiskt som CIA undercover-agent.

Injektion av felaktigheter i säkra bootprocesser

secureboot

Föreläsning av Niek Timmers & Albert Spruyt från Risecure

Genom att påverka strömstyrkan vid rätt tillfälle och inte för mycket och inte för lite så kan fel introduceras i hårdvara. Det är dock svårt att exakt påverka vad som kommer att hända när fel introduceras.

Forskarna som presenterar har tagit fram en ny metod vid namn instruction corruption. Denna metod kan användas för att angripa SecureBoot-processer. Desto tidigare in i uppstarts-processen desto högre behörigheter har koden som körs, men dock så är det mindre kod i början och mer i slutet av uppstartsprocessen. Dvs mindre attackyta i början av uppstartsprocessen.

För den som vill testa hemma så finns det en hårdvara vid namn ChipWhisperer Lite som underlättar fault-injection attacker.

Observera att du kan bricka enheten om du glitchar för hårt. Olika värden att kontrollera vid attacken:

 • Väntan innan injektion
 • Voltstyrka
 • Tiden för injektion

För att ta sig förbi SecureBoot så måste en if-funktion påverkas så att en RSA-verifiering lyckas istället för misslyckas. Och tittar man på assembler-koden så finns det minst fyra ställen som opkoden kan påverkas för att starta upp på en annan mjukvara.

Men hur förhindrar tillverkarna denna typ av attack? Jo det måste göras genom flertalet olika metoder. Bl.a. genom att införa multipla kontroller på olika ställen. Men även om tillverkaren lägger in exempelvis dubbla memcmp:s så optimerar kompilatorn bort den ena av denna.

Det forskarna har gjort nu som är nytt är dom bygger nya attacker genom att introducera logiska sårbarheter, exempelvis storleken vid en memcpy.

Vad händer med krypton efter kvantdatorernas intåg?

post-quantumFöreläsning av Jennifer Fernick från University of Waterloo

Detta är den första kvinnliga föreläsaren som jag lyssnar på under konferensen, vore så klart trevligt med en ännu mer diversering av talare. Hur kommer ett kryptoarmageddon att se ut? Troligtvis kommer det inte att vara som när en ny iPhone-modell som står överallt i nyheterna.

Med tanke på problemen att gå från 3DES till AES så kommer post-quantum crypto att vara ett stort problem.

Quantum-safe security beror på: Kryptografisk forskning, standarder, system/integration och leverantörer/tillverkare (även open source).

Även om exempelvis TLS stödjer post-quantum algoritmer så dyker andra problem upp exempelvis att stödja längre nycklar.

Just nu finns följande post-quantum krypton ute i stora drag:

 • TLS med post-quantum algoritmer
 • Tor circuts med algoritmer
 • Hash-baserade signaturer
 • Off-the-Record Messaging (OTR) är ett område där föreläsaren har fokuserat på.

Signal-protokollet baseras på många delar av OTR. Diffie-Hellman är exempelvis inte säkert för beräkningar utförda av kvantdatorer. AES försvagas från 256-bitar till 128 bitar exempelvis.

Projektet Open Quantum Safe (OQS) har implementerat många av post-quantum algoritmer:

https://github.com/open-quantum-safe/liboqs

Vi spår Kryptotrender 2015

Vad händer inom krypteringsvärlden? Vad är nytt och vad är på gång? Generellt kan man säga att anonymitet och personlig integritet är otroligt populärt och då söker sig många per automatik till olika mjukvaror som är starkt beroende av kryptering på ett eller annat sätt. Faktum är att det finns väldigt få mjukvaror som inte innehåller någon slags kryptografi.

Kryptotrender 2015

Nedan finner du sådant som jag ser i spåkulan som kommer att inträffa under nästkommande år:

 • Fler publika granskningar liknande Open Crypto Audit Project
 • Minst en sårbarhet kommer att uppdagas i en TLS-implementation
 • Utbredningen av Off-the-Record (OTR) meddelandeappar kommer att fortgå
 • Google kommer att ansluta till Tor
 • Fler butiker och handlare kommer att ta emot kryptovalutan Bitcoin (taxibolaget Uber?, Klarna)
 • Skadlig kod blir bättre på att använda kryptering, tyvärr. I form av obfuskering som Gauss-payload och ransomware där dina filer krypteras och hålls som gisslan
 • Fler företag väljer att göra kryptering som standard såsom Apple och dess hårddiskkryptering. Seamless (sömlös?) är ett bra ord

Vad tror du? Kommer Bitcoin att floppa, Tor att upphöra? Lämna gärna en kommentar om just dina spådomar inför framtiden.

Följ Kryptera.se i sociala medier på Facebook eller Twitter.